? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

SALAM PERKENALAN

SALAM PERKENALAN
Faridah Binti Sadek, Sekolah Rendah Agama Bersepadu Daerah Pontian, Jalan Kampung Lama, 82200 Benut, Pontian, Johor. No Tel : 07-6909292

Selasa, 26 Januari 2010

KATA HUBUNG

Merupakan perkataan yang digunakan untuk menggabungkan kata, frasa, atau ayat bagi membentuk ayat majmuk

Terbahagi kepada dua iaitu :

Kata hubung gabungan seperti dan, lalu,sambil,maka,lantas,atau,sementara,kecuali,tetapi.

Kata hubung pancangan seperti bahawa,apabila supaya,selama,hingga, jika, kerana,selagi,meskipun, sebelum, sekiranya,selama,sementara.

0 ulasan: