? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

SALAM PERKENALAN

SALAM PERKENALAN
Faridah Binti Sadek, Sekolah Rendah Agama Bersepadu Daerah Pontian, Jalan Kampung Lama, 82200 Benut, Pontian, Johor. No Tel : 07-6909292

Selasa, 26 Januari 2010

KATA GANDA

Merupakan perkataan yang terhasil melalui penggandaan kata dasar sesuatuy perkataan. Proswes penggandaan ini menghasilkan 4 jenis kata ganda

1) Kata ganda penuh

Seluruh kata dasar tersebut digandakan sepenuhnya. Kata ganda yang terbentuk akan menghasilkan maksud yang sama ada jamak atau tunggal

Contohnya : kura-kura, buku-buku dan sebagainya

2)Kata ganda separa
Berlaku proses pemendekan perkataan yang terhasil daripada kata ganda seluruh. Kat aganda ini sering membawa maksud tunggal, namun terdapat juga yang membawa maksud jamak.

Contohnya : kekuda, lelaki,kekabu dan sebaginya

3) Kata ganda berentak
penggandaan yang mengalami perubahan bunyi dan biasanya membawa maksud jamak
ContohnyaL: lauk-pauk, bukit-bakau, kusut-masai dan sebagainya.

0 ulasan: