? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

SALAM PERKENALAN

SALAM PERKENALAN
Faridah Binti Sadek, Sekolah Rendah Agama Bersepadu Daerah Pontian, Jalan Kampung Lama, 82200 Benut, Pontian, Johor. No Tel : 07-6909292

Rabu, 3 Februari 2010

PANDUAN MENULIS KARANGAN

LANGKAH PERTAMA

PILIH SOALAN YANG TEPAT

1) Fahami kehendak soalan
2) Pilih soalan yang dapat kamu kembangkan menjadi karangan isi yang cukup
3) Pilih soalan yang kamu pasti bentuk dan format karangannya

LANGKAH KEDUA

1) Cari kunci soalan dan garisi kunci soalan itu. Contohnya...........Tulis ucapan, ceritakan,Tulis syarahan dan sebagainya


LANGKAH KETIGA

1) Buat rangka karangan yang ringkas
Rangka karangan terdiri daripada pendahuluan, isi penting, dan penutup

LANGKAH KEEMPAT

Mengarang Secara Berkesan
1) Karangan terdiri daripada

a) Perenggan pendahuluan
-Gambaran umum tentang soalan

b) Perenggan isi
- Tiga atau empat isi penting

c) Perenggan penutup
- Kesimpulan tentang isi karangan

LANGKAH KELIMA

1) Betulkan ejaan,tanda baca,dan struktur ayat yang salah
2) Pastikan pemilihan kata dan gaya bahasanya sesuai
3) Pastikan panjang pendek karangan menepati arahan soalan

SELAMAT MENCUBA MENCIPTA SEBUAH KARANGAN YANG MENARIK DAN TEPAT

0 ulasan: