? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

SALAM PERKENALAN

SALAM PERKENALAN
Faridah Binti Sadek, Sekolah Rendah Agama Bersepadu Daerah Pontian, Jalan Kampung Lama, 82200 Benut, Pontian, Johor. No Tel : 07-6909292

Sabtu, 2 Januari 2010

Rancangan Pengajaran Harian (Bahasa Melayu tahun 4 ) PENCEMARAN AIR

Tarikh : 20.01.2010
Hari : Isnin
Masa : 8.00-9.00 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 4 Al-Firdaus
Bilangan Murid : 30 Orang murid
Tema : Sentiasa berhemat kita selamat
Tajuk : Pencemaran Air

Hasil pembelajaran:
Fokus utama : Kemahiran menulis
8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan.

Aras 1 (1) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.

Fokus sampingan : Kemahiran membaca
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 3 (1) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik

Objektif pembelajaran: Pada akhir pelajaran murid-murid dapat :

1) Menyenaraikan 5 penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.
2) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.
3) Membina 10 perkataan daripada perkataan PENCEMARAN


Tatabahasa
Sistem Bahasa : Penanda wacana

Pengisian kurikulum : 1) Ilmu -Kajian tempatan
Geografi

2) Nilai - Kerjasama

3) Kewarganegaraan - Mencintai negara yang aman
dan selamat

4) Kemahiran Bernilai Tambah :

a) Kemahiran berfikir -Menjana idea
b) Belajar cara belajar -Belajar berkumpulan
c) Pembelajaran kontekstual -Berkerjasama
d) Pembelajaran konstruktivisme


Bahan Bantu Mengajar - Slaid ikan duyung, petikan teks, kad soalan, kertas sebak, kad perkataan, teka silang kata.

Alat Bantu Mengajar - LCD
Pengetahuan Sedia ada - Pelajar pernah melihat tragedi pencemaran air atau sungai yang berlaku di kawasan perumahan mereka.


Langkah Set induksi ( 5 minit)

Sedutan filem "Duyung"
Mengisahkan seorang lelaki yang dilakonkan oleh Apek Senario bersama sahabatnya Orex yang dilakonkan oleh Yassin Senario bekerja untuk membersihkan kawasan sungai di tempat mereka. Mereka mengatakan bahawa sekiranya sungai dan laut ini bersih maka ikan duyung akan wujud di dalam kawasan sungai mereka. Ini mengukuhkan lagi kerajinan yang ada di dalam diri Apek senario dan rakannya Orex.

Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran

Murid melihat tayangan sedutan filem " Duyung"

Murid bersoal jawab mengenai filem yang diaparkan dengan bantuan guru
Soalannya :
1) Apa yang sedang dilakukan oleh Apek Senario bersama sahabatnya Orex?
2) Apakan pandangan Apek Senario sekiranya sungai itu bersih ?

Langkah 1 ( 20 minit )

Petikan teks ( pencemaran air )

1) Murid diberikan petikan teks " pencemaran air" oleh guru.
2) Murid membaca teks dengan betul mengikut intonasi dan sebutan yang betul dan kuat di dalam kelas secara berkumpulan dan individu mengikut perenggan di dahului oleh bacaan bersama guru.
3) Setiap kumpulan diberikan satu kad soalan berkenaan dengan pencemaran air.
4) Murid menulis tiga jawapan setiap soalan yang diberikan di atas kertas sebak yang diberikan oleh guru.
5) 2 orang wakil pelajar setiap kumpulan dikehendaki membaca jawapan yang telah di cari.
6) Kumpulan yang cepat dan lengkap bersama jawapan akan diberikan ganjaran.


Langkah 2 ( 20 minit)

1) Murid mendapat penerangan daripada guru tentang penanda wacana
2) Ketua kumpulan dikehendaki mengambil kertas arahan daripada guru
3) Ketua kumpulan membaca arahan dan didengari oleh ahli kumpulan yang lain
4)Setiap kumpulan dikehendaki mencari dan menyenaraikan 5 penanda wacana yang terdapat di dalam petikan " pencemaran air" di dalam kertas sebak yang diberikan oleh guru
5) Wakil pelajar setiap kumpulan menampalkan hasil kerja kumpulan di papan tulis. Ketua kumpulan dikehendaki membaca jawapan yang telah di cari
6) Murid-murid lain memastikan sama ada betul atau tidak penanda wacana yang telah disenaraikan oleh setiap kumpulan secara rawak.

Langkah 3( 10 minit )

Perkataan PENCEMARAN

1) Murid melihat perkataan PENCEMARAN yang telah ditampalkan oleh guru di papan tulis.
2) Murid dikehendaki membina 10 perkataan daripada perkataan PENCEMARAN di dalam borang pengurusan grafik (PG)
3) Murid yang dapat menyenaraikan lebih daripada sepuluh perkataan dan pantas akan diberikan ganjaran

Penutup( 5 minit)

Menyatakan nilai-nilai murni

Murid merumuskan pelajaran pada hari ini dengan menyatakan nilai-nilai murni
1) Kebersihan adalah separuh dari iman
2) Menjaga kebersihan sungai adalah amalan kita semua
3) Kita perlu menjaga sungai kita daripada tercemar bagi mengelakkan hidupan laut mati begitu sahaja.

0 ulasan: